Booking og vilkår

Booking og vilkår

Vilkår for turer med skipper i Karibia:

Ved avtaleinngåelse blir båten eller lugaren reservert for deg. Du faktureres 25-50% av totalen med 10 dagers forfall. Reservasjonen står ut til fakuraen er forfalt eller betalt. Når fakturaen er registert betalt hos oss går reservasjonen over til en booking.
Restbeløpet faktureres ca. 45 dager før turstart, og denne forfaller ca. 30 dager før turen begynner. Det er en forutsetning at begge fakturaer er betalt før avreise.
Følgende er inkludert i disse turene:
Båten med skipper, sengetøy og håndklær samt to tanker vann til forbruk

Følgende er ikke inkludert:
Mat / drikke og drivstoff.
Vann utover to tanker.
Bøye/ havneavgifter.
Immigrasjon/ Emigrasjon.

Drivstoffgaranti:
Kostnaden for drivstoff vil pr. person ikke overstige 25% av totalt forbrukt drivstoff. Er det for eksempel to gjester på båten vil hver gjest betale 25% av drivstoffkostnaden. Resten vil dekkes av SEILINGiKARIBIA. Er man fire gjester fordeles drivstoffkostnaden mellom disse. Er man åtte gjester fordeles drivstoffkostnaden mellom disse med 12,5% på hver.

 

Avbestilling på turer med skipper:

Det hender at ting skjer etter bestilling slik at man må kansellere avtalen. Følgende vilkår gjelder ved avbestilling:
Ved kansellering av turen innen 10 dager fra bestilling, ingen gebyr.
Ved avbestilling mindre enn tre måneder før turstart beholder utleier depositum.
Ved kansellering av turen mindre enn 1 mnd. før turstart, gis ingen refusjon.

FOR Å UNNGÅ ØKONOMISKE TAP ER DET VIKTIG AT HVER OG EN HAR REISEFORSIKRING MED AVBESTILLINGSFORSIKRING!